Фонди

Ф. Р-1177. Подільський завод стінових матеріалів і конструкцій тресту промисловості будівельних матеріалів виконавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих
Справ: 96; 1949—1960 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1177 Опис 1 : Справ: 96; 1949—1960 рр.
Техніко-виробничі та фінансові плани. Протоколи засідань бюро з раціоналізації та винахідництва. Норми виробітку продукції. Журнал реєстрації винаходів і раціоналізаторських пропозицій. Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат. Фінансово-господарські та статистичні звіти. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності.
1949—1960 рр.
Фонд Опис