Фонди

Ф. Р-1180. Київський перший пивоварний завод Управління промисловості продовольчих товарів виконавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих
Справ: 175; 1943—1961 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1180 Опис 1 : Справ: 175; 1943—1961 рр.
Розпорядження з основної діяльності. Протоколи: виробничих та технічних нарад; засідань науково-технічного товариства. Виробничі та фінансові плани. Річні титульні списки з капітального будівництва. Штатні розписи і кошториси. Фінансово-господарські та статистичні звіти. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності.
1943—1960 рр. 1961 рр.
Фонд Опис