Фонди

Ф. Р-1181. Київський п'ятий хлібозавод Управління харчової промисловості Ради народного господарства Київського економічного адміністративного району та його профспілковий комітет
Справ: 314; 1946—1961 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1181 Опис 1 : Справ: 279; 1946—1961 рр.
Протоколи виробничих та технічних нарад, засідань комісії з раціоналізації та винахідництва. Положення про лабораторію заводу. Виробничо-фінансові плани. Плани і звіти з фінансово-господарської діяльності, освоєння нової техніки, покращення якості продукції. Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат.
1946—1961 рр.
Ф.Р-1181 Опис 2 : Справ: 35; 1947—1960 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань комітету профспілки. Колективні договори. Соціалістичні зобов'язання. Кошториси прибутків і витрат комітету профспілки.
1947—1960 рр.
Фонд Опис