Фонди

Ф. Р-1184. Київський перший холодильник Української контори з оптової торгівлі м'ясом, рибою та молочними продуктами «Укроптм'ясорибторг» Міністерства торгівлі УРСР та його профспілковий комітет
Справ: 278; 1943—1967 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1184 Опис 1 : Справ: 219; 1943—1967 рр.
Розпорядження з основної діяльності. Протоколи засідань технічної ради. Журнал реєстрації раціоналізаторських пропозиції. План з механізації робіт. Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності. Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності.
1943—1961 рр. 1962—1967 рр.
Ф.Р-1184 Опис 2 : Справ: 59; 1953—1967 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань комітету профспілки. Колективні договори. Соціалістичні зобов'язання. Кошториси прибутків і витрат комітету.
1953—1961 рр. 1962—1967 рр.
Фонд Опис