Фонди

Ф. Р-1186. Київський дослідний завод «Автотехніка» Державного автотранспортного науково-дослідного та проектного інституту Міністерства автомобільного транспорту УРСР та його профспілковий комітет
Справ: 312; 1945—1967 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1186 Опис 1 : Справ: 219; 1945—1967 рр.
Протоколи технічних нарад. Плани з механізації і автоматизації виробничих процесів. Виробничі плани. Звіти з раціоналізації та винахідництва. Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти і акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності.
1945—1962 рр. 1961—1962 рр. 1963—1967 рр.
Ф.Р-1186 Опис 2 : Справ: 85; 1950—1967 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань комітету профспілки. Колективні договори. Соціалістичні зобов'язання. Кошториси прибутків і витрат. Акти документальних ревізій фінансової діяльності комітету профспілки.
1950—1962 рр. 1963—1967 рр.
Фонд Опис