Фонди

Ф. Р-1189. Київська друга теплоелектроцентраль Міністерства енергетики та електрифікації УРСР та її профспілковий комітет
Справ: 562; 1945—1967 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1189 Опис 1 : Справ: 466; 1933—1961 рр.
Положення про електростанцію. Розпорядження з основної діяльності. Листування з установами, підприємствами з виробничих питань. Протоколи оперативних нарад. Титульні списки капітальних робіт. Техніко-виробничі та фінансові плани. Техніко-економічні показники. Журнал реєстрації раціоналізаторських пропозицій. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності. Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат. Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності.
1933—1961 рр.
Ф.Р-1189 Опис 2 : Справ: 96; 1944—1960 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки. Колективні договори. Соціалістичні зобов'язання. Кошториси прибутків і витрат. Акти документальних ревізій комітету профспілки.
1944—1960 рр.
Фонд Опис