Фонди

Ф. Р-1191. Дарницька четверта теплоелектроцентраль Міністерства енергетики та електрифікації УРСР та її профспілковий комітет
Справ: 371; 1950—1965 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1191 Опис 1 : Справ: 296; 1950—1965 рр.
Протоколи виробничих нарад. Розпорядження з основної діяльності. Титульні списки робіт з капітального будівництва. Журнал реєстрації раціоналізаторських пропозицій. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності. Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат. Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності.
1950—1961 рр. 1962—1965 рр.
Ф.Р-1191 Опис 2 : Справ: 75; 1954—1965 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки. Колективні договори. Соціалістичні зобов'язання. Кошториси прибутків і витрат. Акти документальних ревізій.
1954—1961 рр. 1962—1965 рр.
Фонд Опис