Фонди

Ф. Р-1195. Київський сьомий хлібозавод Київського тресту хлібопекарної промисловості «Укрголовхліб» Міністерства харчової промисловості УРСР та його профспілковий комітет
Справ: 240; 1945—1968 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1195 Опис 1 : Справ: 190; 1945—1965 рр.
Положення про завод. Протоколи засідань виробничо-технічної ради. Виробничі плани. Журнал реєстрації раціоналізаторських пропозицій. Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності. Акти документальних ревізій.
1945—1962 рр. 1963—1965 рр.
Ф.Р-1195 Опис 2 : Справ: 50; 1947—1949, 1951—1965 рр.
Протоколи профспілкових конференцій та засідань комітету профспілки. Колективні договори. Фінансовий та статистичний звіти комітету профспілки. Кошторис витрат.
1947—1949, 1951—1963 рр. 1964—1965 рр.
Фонд Опис