Фонди

Ф. Р-1197. Київський експериментальний завод медичних виробів Головного управління медичної техніки Міністерства охорони здоров'я СРСР та його профспілковий комітет
Справ: 240; 1945—1964 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1197 Опис 1 : Справ: 182; 1960—1964 рр.
Розпорядження з основної діяльності. Статут заводу. Протоколи виробничих нарад. Технічні умови на вироби заводу. Норми витрати сировини. Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності. Статистичні звіти. Акти документальних ревізій.
1960—1962 рр. 1963—1964 рр.
Ф.Р-1197 Опис 2 : Справ: 39; 1960—1964 рр.
Протоколи засідань конференцій членів профспілки та засідань комітету профспілки. Колективні договори. Фінансовий та статистичний звіти профспілкового комітету.
1960—1962 рр. 1963—1964 рр.
Фонд Опис