Фонди

Ф. Р-1200. Київський інструментальний завод Управління місцевої промисловості виконавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих
Справ: 81; 1943—1960 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1200 Опис 1 : Справ: 54; 1943—1959 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань ради винахідників. Штатні розписи. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності.
1943—1959 рр.
Ф.Р-1200 Опис 2 : Справ: 27; 1951—1960 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань комітету профспілки. Колективні угоди. Акти ревізії фінансово-господарської діяльності комітету профспілки.
1961—1960 рр.
Фонд Опис