Фонди

Ф. Р-1202. Київська шоста взуттєва фабрика Головного управління взуттєвої промисловості Міністерства легкої промисловості УРСР
Справ: 652; 1943—1967 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1202 Опис 1 : Справ: 482; 1943—1967 рр.
Накази з основної діяльності. Технічні та виробничі плани. Ліміти з планових показників. Норми витрати сировини на виготовлення виробів фабрики. Річні звіти з надходження та впровадження раціоналізаторських пропозицій. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат.
1943—1960 рр. 1961—1967 рр.
Ф.Р-1202 Опис 2 : Справ: 170; 1945—1967 рр.
Плани роботи комітету профспілки. Протоколи загальних зборів господарського активу. Колективні угоди. Кошториси витрат. Фінансові звіти комітету профспілки.
1945—1962 рр. 1963—1967 рр.
Фонд Опис