Фонди

Ф. Р-1205. Київська валяльно-повстяна фабрика Управління легкої промисловості Ради народного господарства Київського економічного адміністративного району
Справ: 197; 1941, 1943—1962 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1205 Опис 1 : Справ: 197; 1941, 1943—1962 рр.
Статут фабрики. Акти збитків, нанесених фабриці нацистськими загарбниками під час Великої Вітчизняної війни 1941—1945 рр. Титульні списки капітальних робіт. Виробничі плани. Ліміти з виробництва, собівартості продукції та праці. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Раціоналізаторські пропозиції та плани впровадження їх у виробництво. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності.
1941, 1943—1962 рр.
Фонд Опис