Фонди

Ф. Р-1209. Київський електротехнічний завод залізничної сигналізації «Транссигнал» ім. Ф. Е. Дзержинського Всесоюзного тресту «Транссигналзв'язок» Міністерства шляхів сполучення СРСР
Справ: 933; 1942—1968 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1209 Опис 1 : Справ: 759; 1942—1968 рр.
Накази з основної діяльності. Річні плани і звіти з фінансово-господарської діяльності, роботи з кадрами. Штатні розписи. Журнал обліку раціоналізаторських пропозицій. Збірники норм і розцінок на вироби заводу.
1942—1961 рр. 1962—1968 рр.
Ф.Р-1209 Опис 2 : Справ: 174; 1944—1968 рр.
Протоколи конференцій, загальних зборів членів профспілки, засідань комітету профспілки. Колективні угоди. Соціалістичні зобов'язання колективу заводу.
1944—1961 рр. 1962—1968 рр.
Фонд Опис