Фонди

Ф. Р-1215. Трест виробничих підприємств будівельних деталей і конструкцій «Буддеталь» Головного управління житлового та цивільного будівництва виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів
Справ: 601; 1958—1980 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1215 Опис 1 : Справ: 516; 1958—1980 рр.
Накази та розпорядження з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад. Довідки про діяльність тресту. Плани і звіти про надходження та впровадження раціоналізаторських пропозицій, механізацію і автоматизацію виробничих процесів, впровадження нових технологій, фінансово-господарську діяльність, роботу з кадрами. Штатні розписи.
1958—1961 рр. 1962—1971 рр. 1972—1980 рр.
Ф.Р-1215 Опис 2 : Справ: 85; 1958—1980 рр.
Протоколи конференцій членів профспілки та засідань комітету профспілки. Соціалістичні зобов'язання колективу тресту. Фінансові звіти. Кошториси прибутків і витрат комітету профспілки.
1958—1961 рр. 1962 р. 1963 р. 1964—1965 рр. 1966—1971 рр. 1972—1980 рр.
Фонд Опис