Фонди

Ф. Р-1216. Трест ремонтно-будівельних робіт виконавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих
Справ: 494; 1955—1967 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1216 Опис 1 : Справ: 485; 1955—1967 рр.
Накази з основної діяльності. Плани випуску валової та товарної продукції. Звіти: бюро з раціоналізації та винахідництва, з фінансово-господарської діяльності будівельних управлінь, комбінату виробничих підприємств, заводів залізобетонних виробів. Штатні розписи. Статистичні звіти тресту та підвідомчих йому підприємств про підвищення кваліфікації робітників та службовців. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності ремонтно-будівельних управлінь.
1955—1961 рр. 1962 р. 1963—1967 рр.
Ф.Р-1216 Опис 2 : Справ: 9; 1963—1967 рр.
Протоколи загальних зборів працівників тресту, засідань комітету профспілки.
1963—1967 рр.
Фонд Опис