Фонди

Ф. Р-1219. Київський будинок моделей Управління легкої промисловості Ради народного господарства Київського економічного адміністративного району
Справ: 190; 1944—1961 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1219 Опис 1 : Справ: 190; 1944—1961 рр.
Накази з основної діяльності. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Виробничі плани. Плани виробничих і технічних нарад з питань моделювання та конструювання одягу. Протоколи засідань технічної ради. Річні звіти з впровадження раціоналізаторських пропозицій.
1944—1961 рр.
Фонд Опис