Фонди

Ф. Р-1220. Київська міська організація Товариства «Знання» УРСР
Справ: 1082; 1955—1980 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1220 Опис 1 : Справ: 579; 1955—1980 рр.
Розпорядження з основної діяльності. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності. Протоколи засідань секцій, науково-методичної ради; виробничих нарад. Плани проведення тематичних вечорів. Методичні рекомендації з проведення екскурсій по м. Києву.
1955—1962 рр. 1963—1970 рр. 1971—1975 рр. 1976—1980 рр.
Ф.Р-1220 Опис 2 : Справ: 503; 1955—1980 рр.
Постанови президії правління товариства «Знання». Протоколи засідань науково-методичної ради. Стенограми конференцій районних організацій товариства «Знання». Статистичні звіти з проведення лекційної роботи. Звіти з фінансово-господарської діяльності.
1955—1980 рр.
Фонд Опис