Фонди

Ф. Р-1222. Київський експериментально-механічний завод сільсько-господарського машинобудування Головного управління з виробництва машин для технічних культур Міністерства тракторного і сільськогосподарського машинобудування СРСР
Справ: 116; 1943—1961 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1222 Опис 1 : Справ: 116; 1943—1961 рр.
Виробничі та фінансові плани заводу. Штатні розписи. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності. Листування з Радою Міністрів СРСР та Міністерством машинобудування СРСР з виробничих питань. Протоколи засідань комісії з розгляду раціоналізаторських пропозицій. Штатні розписи. Колективні угоди.
1943—1961 рр.
Фонд Опис