Фонди

Ф. Р-1226. Київський склотарний завод Українського республіканського тресту склотари Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР
Справ: 186; 1949—1961 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1226 Опис 1 : Справ: 186; 1949—1961 рр.
Довідки та доповідні записки про будівництво заводу та його потужності. Акти введення в експлуатацію об'єктів заводу. Ліміти з праці та капітального будівництва. Протоколи технічних нарад. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності. Основні показники роботи заводу. Технічні звіти з виробництва склотари.
1949—1961 рр.
Фонд Опис