Фонди

Ф. Р-1228. Київський перший авторемонтний завод Головного управління промислових підприємств Міністерства автомобільного транспорту та шосейних доріг УРСР
Справ: 302; 1940—1963 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1228 Опис 1 : Справ: 258; 1940—1960 рр.
Вступний баланс. Економічний огляд роботи заводу. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності, впровадження раціоналізаторських пропозицій. Протоколи виробничих нарад. Штатні розписи. Акти документальних ревізій фінансової діяльності.
1940—1960 рр.
Ф.Р-1228 Опис 2 : Справ: 44; 1952—1963 рр.
Протоколи загальних зборів колективу, засідань комітету профспілки. Колективні угоди. Кошториси витрат. Соціалістичні зобов'язання колективу заводу.
1952—1963 рр.
Фонд Опис