Фонди

Ф. Р-1240. Київський вино-коньячний завод «Арарат» Управління виноробної та коньячної промисловості «Арарат» Міністерства харчової промисловості Вірменської РСР
Справ: 241; 1944—1970 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1240 Опис 1 : Справ: 158; 1944—1970 рр.
Накази з основної діяльності. Баланси виробничої потужності. Виробничі плани. Річні ліміти з собівартості продукції, виробництва, праці. Статистичні звіти про кількісний і якісний склад спеціалістів. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності.
1944—1963 рр. 1964—1970 рр.
Ф.Р-1240 Опис 1-ос : Справ: 54; 1955—1970 рр.
Накази з особового складу. Особові рахунки робітників і службовців. Відомості про нарахування заробітної плати працівникам.
1955—1970 рр.
Ф.Р-1240 Опис 2 : Справ: 29; 1958—1969 рр.
Протоколи загальних зборів, засідань комітету профспілки. Соціалістичні зобов'язання колективу заводу. Кошториси прибутків і витрат, фінансові та статистичні звіти комітету профспілки.
1958—1969 рр.
Фонд Опис