Фонди

Ф. Р-1466. Київський завод «Хіможир» Управління місцевої промисловості виконавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих
Справ: 17; 1960—1962 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1466 Опис 1 : Справ: 17; 1960—1962 рр.
Накази з основної діяльності. Статут заводу. Ліміти з виробництва, собівартості продукції та праці. Фінансові, виробничі плани. Штатні розписи, кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності. Плани заходів і звіти з техніки безпеки та охорони праці.
1960-1962 рр.
Фонд Опис