Фонди

Ф. Р-1467. Київський завод «Хімефір» Управління хімічної промисловості Ради народного господарства Київського економічного адміністративного району та його профспілковий комітет
Справ: 161; 1943—1964 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1467 Опис 1 : Справ: 154; 1943—1964 рр.
Розпорядження, накази з основної діяльності. Штатні розписи, кошториси адміністративно-управлінських витрат. Плани: впровадження нової техніки, передової технології, з техніки безпеки та охорони праці, роботи з кадрами. Ліміти з виробництва, собівартості продукції та праці. Норми виробітку та розцінки.
1943-1964 рр.
Ф.Р-1467 Опис 2 : Справ: 7; 1955—1963 рр.
Протоколи загальних зборів колективу та засідань комітету профспілки. Колективні договори.
1955-1963 рр.
Фонд Опис