Фонди

Ф. Р-1468. Київський завод лаків і фарб Українського виробничого об'єднання промисловості лаків та фарб «Укрлакофарба» Міністерства хімічної промисловості УРСР та його профспілковий комітет
Справ: 274; 1956—1968 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1468 Опис 1 : Справ: 210; 1956—1965 рр.
Статут заводу. Розпорядження з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад. Техніко-виробничі та фінансові плани. Плани та звіти з впровадження нової техніки, підготовки та підвищення кваліфікації працівників, раціоналізації та винахідництва, охорони праці та техніки безпеки. Штатні розписи, кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти та акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Ліміти з виробництва, собівартості продукції та праці. Норми виробітку та розцінки на вироби.
1956-1965 рр.
Ф.Р-1468 Опис 2 : Справ: 64; 1957—1968 рр.
Протоколи загальних зборів колективу та засідань комітету профспілки. Колективні договори. Кошториси прибутків та витрат. Статистичні та фінансові звіти. Акти ревізій фінансової діяльності комітету профспілки.
1957-1968 рр.
Фонд Опис