Фонди

Ф. Р-1301. Київський завод «Радіовимірювач» Міністерства радіопромисловості СРСР
Справ: 230; 1944—1962 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1301 Опис 1 : Справ: 187; 1944—1962 рр.
Статут заводу. Накази з основної діяльності. Протоколи засідань технічної ради, бюро раціоналізації і винахідництва. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні плани і звіти з фінансово-господарської діяльності, капітального будівництва. Журнал обліку раціоналізаторських пропозицій.
1944—1962 рр.
Ф.Р-1301 Опис 2 : Справ: 43; 1949—1962 рр.
Протоколи загальних зборів, засідань комітету профспілки. Колективні угоди. Фінансово-статистичні звіти комітету профспілки.
1949—1962 рр.
Фонд Опис