Фонди

Ф. Р-1303. Київський завод електровимірювальної апаратури державного виробничо-технічного тресту «Електро-мережоізоляція» Міністерства енергетики і електрифікації СРСР
Справ: 377; 1945—1965 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1303 Опис 1 : Справ: 274; 1945—1965 рр.
Виробничі та фінансові плани. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти з виробничої та фінансової діяльності. Акти документальних ревізій.
1945—1962 рр. 1963—1968 рр.
Ф.Р-1303 Опис 2 : Справ: 103; 1948—1965 рр.
Протоколи загальних профспілкових зборів, засідань комітету профспілки. Колективні угоди. Кошториси. Фінансові звіти. Журнал обліку коштів. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності.
1948—1962 рр. 1963—1968 рр.
Фонд Опис