Фонди

Ф. Р-1306. Київський завод продовольчих автоматів Головного управління харчового машинобудування Міністерства машинобудування для легкої та харчової промисловості і побутових приладів СРСР
Справ: 322; 1939—1941, 1943—1962 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1306 Опис 1 : Справ: 270; 1939—1941, 1943—1962 рр.
Статут заводу. Протоколи засідань технічної ради. Технічні і виробничо-фінансові плани. Штатні розписи. Кошториси. Річні звіти та акти ревізій з фінансово-виробничої діяльності.
1939—1941, 1943—1962 рр.
Ф.Р-1306 Опис 2 : Справ: 62; 1947—1962 рр.
Протоколи профспілкових зборів, засідань комітету профспілки. Колективні угоди. Акти перевірки виконання колективних угод. Кошториси. Фінансові, статистичні плани та звіти. Журнал обліку коштів. Акти ревізії фінансово-господарської діяльності.
1947—1962 рр.
Фонд Опис