Фонди

Ф. Р-1308. Київський зоопарк Головного управління культури виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів
Справ: 531; 1943—1979 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1308 Опис 1 : Справ: 378; 1943—1979 рр.
Опис майна та обладнання зоопарку, вивезеного нацистськими загарбниками під час Великої Вітчизхняної війни 1941—1945 рр. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності. Штатні розписи та кошториси адміністративно-господарських витрат. Журнал реєстрації екскурсій. Протоколи виробничих нарад. Перелік видового та кількісного складу експонатів зоопарку. Кормові раціони для годівлі тварин. Акти документальних ревізій з фінансово-господарської діяльності.
1943—1965 рр. 1966—1970 рр. 1971—1979 рр.
Ф.Р-1308 Опис 2 : Справ: 53; 1963—1965 рр.
Протоколи засідань наукової ради. Акти медичного обстеження тварин. Щоденник спостережень ветеринарної служби зоопарку. Листування із закордонними зоопарками з питань організації роботи зоопарків.
1963—1965 рр.
Ф.Р-1308 Опис 3 : Справ: 100; 1944—1970 рр.
Протоколи загальних зборів робітників і службовців. Фінансові, статистичні звіти про діяльність зоопарку. Кошториси.
1944—1965 рр. 1966—1970 рр.
Фонд Опис