Фонди

Ф. Р-1401. Київська перша фабрика офсетного друку Головного управління поліграфічної промисловості Державного комітету з друку при Раді Міністрів УРСР та її профспілковий комітет
Справ: 283; 1945—1966 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1401 Опис 1 : Справ: 236; 1945—1966 рр.
Положення про фабрику. Паспорт та реєстраційна картка фабрики. Протоколи засідань технічної ради, нарад інженерно-технічних працівників, виробничо-технічних конференцій. Техніко-виробничі та фінансові плани. Плани та звіти з підготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Річні звіти та акти ревізії фінансово-господарської діяльності. Штатні розписи, кошториси. Ліміти з виробництва, собівартості продукції та праці. Норми часу та розцінки на виготовлення продукції. Документи з раціоналізації та винахідництва. Звіти про нещасні випадки на виробництві.
1945—1966 рр.
Ф.Р-1401 Опис 2 : Справ: 47; 1947, 1949—1966 рр.
Протоколи загальних зборів та засідань комітету профспілки. Колективні договори та акти про їх виконання. Списки працівників фабрики. Фінансові та статистичні звіти, кошториси, акти ревізії фінансово-господарської діяльності профспілкового комітету.
1947, 1949—1966 рр.
Фонд Опис