Фонди

Ф. Р-1402. Київське виробниче об'єднання «Точелектроприлад» Всесоюзного об'єднання «Союзелектроприлад» Міністерства приладобудування, засобів автоматизації та систем управління СРСР і його профспілковий комітет
Справ: 1369; 1939, 1943—1991 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1402 Опис 1 : Справ: 1151; 1939, 1943—1979 рр.
Накази, розпорядження з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад. Техніко-виробничі та фінансові плани. Плани та звіти про роботу бюро технічної інформації. Річні звіти та акти ревізії фінансово-господарської діяльності. Звіти про: відрядження працівників; підготовку та підвищення кваліфікації кадрів; стан охорони праці та техніки безпеки на виробництві; впровадження раціоналізаторських пропозицій. Баланси виробничої потужності підприємства. Ліміти з виробництва, собівартості продукції та праці. Норми часу і розцінки, зведені норми витрачання матеріалів для виготовлення продукції. Раціоналізаторські пропозиції та документи до них. Рукописи статей працівників підприємства. Штатні розписи, кошториси. Протоколи засідань комітету профспілки. Плани роботи. Колективні договори. Фінансові звіти комітету профспілки.
1939, 1943—1979 рр.
Ф.Р-1402 Опис 2 : Справ: 140; 1948, 1952—1974 рр.
Протоколи засідань комітету профспілки. Колективні договори. Плани та звіти про роботу комітету профспілки.
1948, 1952—1974 рр.
Ф.Р-1402 Опис 3 : Справ: 18; 1976—1979 рр.
Зведені норми витрат матеріалів на виготовлення продукції.
1976—1979 рр.
Фонд Опис