Фонди

Ф. Р-1403. Спеціалізований будівельно-монтажний трест «Київпідземшляхбуд-1» виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів та його профспілковий комітет
Справ: 899; 1943—1980 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1403 Опис 1 : Справ: 881; 1943—1980 рр.
Статут. Положення про трест. Положення про преміювання, технічну раду, раду бригадирів. Розпорядження з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад, засідань: технічної ради; бюро з раціоналізації та винахідництва; балансової комісії. Штатні розписи та кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти та акти ревізії фінансово-господарської діяльності. Звіти з техніки безпеки; будівництва та промислового виробництва; раціоналізації та винахідництва. Колективні договори.
1943—1965 рр. 1966—1971 рр. 1972—1980 рр.
Ф.Р-1403 Опис 2 : Справ: 18; 1961—1965 рр.
Протоколи засідань комітету профспілки. Зведені фінансові плани, звіти, кошториси витрат комітету профспілки.
1961—1965 рр.
Фонд Опис