Фонди

Ф. Р-1404. Київський виноробний завод Головного управління виноробної промисловості Міністерства харчової промисловості Молдавської РСР та його профспілковий комітет
Справ: 153; 1946—1965 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1404 Опис 1 : Справ: 132; 1946—1965 рр.
Положення про завод. Штатні розписи, кошториси адміністративно-управлінських витрат. Плани: виробничі, фінансові. Звіти про роботу з кадрами, виконання планів промислового виробництва та собівартості продукції. Річні звіти та акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Норми виробітку та розцінки на продукцію заводу.
1946—1965 рр.
Ф.Р-1404 Опис 2 : Справ: 21; 1958—1962 рр.
Протоколи загальних зборів та засідань комітету профспілки. Колективні договори. Кошториси та фінансові звіти комітету профспілки.
1958—1962 рр.
Фонд Опис