Фонди

Ф. Р-1405. Київський завод бактеріальних препаратів Головного управління мікробіологічної промисловості при Раді Міністрів СРСР та його профспілковий комітет
Справ: 195; 1946—1964 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1405 Опис 1 : Справ: 155; 1946—1964 рр.
Статут та Положення про завод. Розпорядження з основної діяльності. Плани: виробничі, фінансові, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, охорони праці, техніки безпеки. Річні звіти та акти ревізії фінансово-господарської діяльності. Штатні розписи, кошториси адміністративно-управлінських витрат. Ліміти з виробництва, собівартості, праці. Норми часу та розцінки. Відомості про забезпечення кадрами.
1946—1964 рр.
Ф.Р-1405 Опис 2 : Справ: 40; 1956—1964 рр.
Протоколи загальних зборів та засідань комітету профспілки. Кошториси. Статистичні та фінансові звіти. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності комітету профспілки. Колективні договори та довідки про їх виконання.
1956—1964 рр.
Фонд Опис