Фонди

Ф. Р-1406. Київський дослідний завод рентгенівського обладнання «Ренток» Головного управління медичної техніки Міністерства медичної промисловості СРСР та його профспілковий комітет
Справ: 582; 1941—1971 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1406 Опис 1 : Справ: 480; 1941—1971 рр.
Статут заводу. Розпорядження з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад, засідань: виробничо-технічної ради, бюро раціоналізації та винахідництва. Плани та звіти: виробничі, фінансові, впровадження винаходів та раціоналізаторських пропозицій, охорони праці та техніки безпеки, роботи з кадрами, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Річні звіти та акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Штатні розписи, кошториси адміністративно-управлінських витрат. Журнали реєстрації раціоналізаторських пропозицій. Ліміти і плани з виробництва, собівартості продукції та праці. Норми часу та розцінки на виготовлення деталей та виробів.
1941—1971 рр.
Ф.Р-1406 Опис 2 : Справ: 102; 1952—1970 рр.
Протоколи загальних зборів та засідань комітету профспілки. Колективні договори та звіти про їх виконання. Кошториси. Статистичні та фінансові плани і звіти комітету профспілки.
1952—1970 рр.
Фонд Опис