Фонди

Ф. Р-1407. Київський завод дезінфекційного обладнання Головного управління медичної і протезної промисловості Міністерства охорони здоров'я УРСР
Справ: 19; 1945—1955 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1407 Опис 1 : Справ: 19; 1945—1955 рр.
Розпорядження з основної діяльності. Плани виробничі, фінансові. Штатні розписи, кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності.
1945-1955 рр.
Фонд Опис