Фонди

Ф. Р-1408. Київський завод медичних ліжок Головного управління медичної промисловості Міністерства охорони здоров'я УРСР та його профспілковий комітет
Справ: 96; 1944—1955 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1408 Опис 1 : Справ: 86; 1944—1955 рр.
Акти про збитки, заподіяні заводу нацистськими загарбниками в роки Великої Вітчизняної війни 1941—1945 рр. Плани: виробничі, фінансов. Річні звіти з капітального будівництва, фінансово-господарської діяльності. Штатні розписи, кошториси адміністративно-управлінських витрат. Норми часу та розцінки на вироби.
1944—1955 рр.
Ф.Р-1408 Опис 2 : Справ: 10; 1947—1951 рр.
Протоколи загальних зборів колективу заводу. Колективні договори та довідки про їх виконання.
1947—1951 рр.
Фонд Опис