Фонди

Ф. Р-1440. Київський річковий технікум Головного управління Дніпровського річкового пароплавства та його профспілковий комітет
Справ: 350; 1943—1966 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1440 Опис 1 : Справ: 278; 1943—1965 рр.
Протоколи засідань педагогічної ради, комісій із загальноосвітніх і спеціальних дисциплін. Навчальні плани. Програми із загальноосвітніх і спеціальних дисциплін. Річні звіти з навчально-виховної роботи, фінансово-господарської діяльності. Штатні розписи, кошториси. Статистичні звіти про чисельність працівників та фонд оплати праці.
1943—1965 рр.
Ф.Р-1440 Опис 2 : Справ: 72; 1951—1966 рр.
Протоколи загальних зборів колективу технікуму та засідань комітету профспілки. Фінансові, статистичні звіти. Журнали обліку коштів, кошториси, акти ревізій фінансово-господарської діяльності комітету профспілки.
1951—1966 рр.
Фонд Опис