Фонди

Ф. Р-1441. Київська експериментальна фабрика Українського науково-дослідного інституту шкіряно-взуттєвої промисловості Міністерства легкої промисловості СРСР та її профспілковий комітет
Справ: 299; 1951—1965 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1441 Опис 1 : Справ: 266; 1951—1965 рр.
Статут та положення про фабрику. Розпорядження з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад. Ліміти з продукції, собівартості та праці. Паспорти на продукцію. Норми виробітку та розцінки на вироби. Штатні розписи, кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності, з охорони праці та техніки безпеки, роботи з кадрами, про нещасні випадки на виробництві.
1951—1965 рр.
Ф.Р-1441 Опис 2 : Справ: 73; 1953—1965 рр.
Протоколи загальних профспілкових зборів та засідань комітету профспілки. Кошториси, фінансові та статистичні звіти, акти ревізій фінансово-господарської діяльності комітету профспілки. Колективні договори.
1953—1965 рр.
Фонд Опис