Фонди

Ф. Р-1442. Київський комбінат азбестово-цементних виробів Головного управління цементної та азбестово-цементної промисловості «Укрголовцемент» Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР та його профспілковий комітет
Справ: 455; 1941, 1944—1966 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1442 Опис 1 : Справ: 403; 1941, 1944—1966 рр.
Розпорядження, накази з основної діяльності. Положення про відділ організації праці та заробітної плати. Протоколи виробничих нарад. Техніко-виробничі та фінансові плани. Річні звіти та акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Звіти з раціоналізації, винахідництва, механізації, автоматизації виробничих процесів, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, з охорони праці та техніки безпеки. Штатні розписи, кошториси адміністративно-управлінських витрат. Ліміти з виробництва, собівартості продукції, праці. Норми часу та розцінки на вироби.
1941, 1944—1966 рр.
Ф.Р-1442 Опис 2 : Справ: 52; 1947, 1950—1966 рр.
Плани роботи, протоколи засідань комітету профспілки. Фінансові, статистичні звіти. Колективні договори.
1947, 1950—1966 рр.
Фонд Опис