Фонди

Ф. Р-1443. Дарницький дзеркально-механічний завод Київського державного меблевого і лісопильно-деревообробного промислового тресту «Київмебледеревопром» Міністерства паперової і деревообробної промисловості УРСР
Справ: 55; 1946—1957 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1443 Опис 1 : Справ: 55; 1946—1957 рр.
Статут та положення про завод. Плани: виробничі, фінансов. Річні звіти та акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Ліміти з виробництва, собівартості продукції та праці. Штатні розписи, кошториси адміністративно-управлінських витрат. Норми часу та розцінки на продукцію.
1946-1957 рр.
Фонд Опис