Фонди

Ф. Р-1444. Київський завод побутової хімії «Зоря» Українського об'єднання з виробництва товарів побутової хімії «Укрпобутхім» Міністерства хімічної промисловості УРСР та його профспілковий комітет
Справ: 178; 1960—1969 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1444 Опис 1 : Справ: 129; 1960—1969 рр.
Статут заводу. Плани та звіти: виробничі, фінансові, з капітального будівництва, впровадження нової техніки, раціоналізації, охорони праці та техніки безпеки, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Штатні розписи, кошториси адміністративно-управлінських витрат. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Ліміти з виробництва, собівартості продукції та праці. Норми виробітку та розцінки.
1960—1967 рр. 1968—1969 рр.
Ф.Р-1444 Опис 2 : Справ: 49; 1960—1967 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань комітету профспілки. Кошториси. Річні статистичні та фінансові звіти. Колективні договори.
1960—1967 рр.
Фонд Опис