Фонди

Ф. Р-1448. Київська швейна фабрика «Жовтень» виробничого об'єднання швейної промисловості «Україна» Головного управління швейної промисловості Міністерства легкої промисловості УРСР та її профспілковий комітет
Справ: 123; 1960—1968 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1448 Опис 1 : Справ: 87; 1960—1966 рр.
Протоколи виробничо-технічних нарад; засідань бюро з раціоналізації та винахідництва. Плани: виробничі, фінансові, з охорони праці та техніки безпеки, підготовки і підвищення кваліфікації кадрів. Звіти про впровадження раціоналізаторських пропозицій. Ліміти з виробництва, собівартості продукції та праці. Штатні розписи, кошториси адміністративно-управлінських витрат. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Раціоналізаторські пропозиції.
1960—1966 рр.
Ф.Р-1448 Опис 2 : Справ: 36; 1961—1968 рр.
Протоколи профспілкових конференцій, засідань комітету профспілки. Колективні договори. Кошториси, фінансові звіти.
1961—1968 рр.
Фонд Опис