Фонди

Ф. Р-1449. Київський завод хімічних реактивів, індикаторів та аналітичних препаратів «РІАП» Головного управління з хімічних реактивів «Союзголовреактив» Міністерства хімічної промисловості СРСР та його профспілковий комітет
Справ: 186; 1960—1968 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1449 Опис 1 : Справ: 130; 1960—1966 рр.
Статут заводу. Розпорядження з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад. Плани та звіти: виробничі, фінансові, з впровадження нової техніки, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, раціоналізації та винахідництва, техніки безпеки та охорони праці. Ліміти з виробництва, собівартості продукції та праці. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Норми виробітку та розцінки на вироби.
1960—1966 рр.
Ф.Р-1449 Опис 2 : Справ: 37; 1961—1966 рр.
Протоколи загальних зборів та засідань комітету профспілки. Колективні договори. Кошториси. Статистичні та фінансові звіти. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності комітету профспілки.
1961—1966 рр.
Ф.Р-1449 Опис 3 : Справ: 19; 1962—1968 рр.
Накази та директивні вказівки Міністерства хімічної промисловості СРСР. Листування із установами та підприємствами із основної діяльності. Номенклатури секретних справ.
1962—1968 рр.
Фонд Опис