Фонди

Ф. Р-1453. Київський завод металовиробів будівельно-монтажного тресту «Південенергомонтаж»
Справ: 15; 1953—1955 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1453 Опис 1 : Справ: 15; 1953—1955 рр.
Накази, розпорядження з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад та засідань технічної ради. Плани виробничі, фінансові. Штатні розписи, кошториси адміністративно-управлінських витрат. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Відомості про впровадження раціоналізаторських пропозицій та винаходів.
1953-1955 рр.
Фонд Опис