Фонди

Ф. Р-1473. Київське міське агентство «Союздрук» Міністерства зв'язку УРСР та його профспілковий комітет
Справ: 599; 1941, 1943—1982 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1473 Опис 1 : Справ: 540; 1941, 1943—1982 рр.
Протоколи виробничих нарад. Посадові інструкції. Штатні розписи, кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти, акти ревізій фінансово-господарської діяльності міського та районних агентств «Союздрук». Виробничо-фінансові плани з розповсюдження друку. Дислокація мережі кіосків «Союздрук». Звіти про чисельність працюючих.
1941, 1944—1969 рр. 1970—1976 рр. 1977—1985 рр.
Ф.Р-1473 Опис 2 : Справ: 59; 1949, 1952—1969 рр.
Протоколи загальних зборів колективу та засідань комітету профспілки. Колективні договори. Кошториси. Фінансові та статистичні звіти, акти ревізій фінансово-господарської діяльності комітету профспілки.
1949, 1952—1969 рр.
Фонд Опис