Фонди

Ф. Р-1461. Київський експериментально-дослідний завод Міністерства промисловості будівельних матеріалів СРСР
Справ: 34; 1946—1967 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1461 Опис 1 : Справ: 34; 1946—1967 рр.
Статут заводу. Розпорядження з основної діяльності. Протоколи технічних нарад. Ліміти з виробництва, собівартості продукції та праці. Документи з раціоналізації та винахідництва. Статистичні звіти про чисельність адміністративно-управлінського персоналу. Штатні розписи.
1946-1967 рр.
Фонд Опис