Фонди

Ф. Р-1463. Київська фабрика паперових виробів Головного управління поліграфічної промисловості Державного комітету з друку при Раді Міністрів УРСР та її профспілковий комітет
Справ: 194; 1958—1965 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1463 Опис 1 : Справ: 152; 1958—1965 рр.
Статут фабрики. Розпорядження, накази з основної діяльності. Протоколи: виробничо-технічних нарад; засідань бюро з раціоналізації та винахідництва. Штатні розписи, кошториси. Річні звіти та акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Ліміти з виробництва, собівартості продукції, праці. Техніко-виробничі та фінансові плани. Норми часу та розцінки на вироби. Плани, довідки, звіти з впровадження нової техніки, передової технології та модернізації обладнання, кадрових питань. Відомості про стан охорони праці та техніки безпеки.
1958-1965 рр.
Ф.Р-1463 Опис 2 : Справ: 42; 1958—1965 рр.
Протоколи загальних зборів працівників та засідань комітету профспілки. Колективні договори. Фінансові звіти, кошториси прибутків і витрат комітету.
1958-1965 рр.
Фонд Опис