Фонди

Ф. Р-1479. Управління будівництва метрополітену «Київметробуд» Головного управління з будівництва тунелів та метрополітенів Міністерства транспортного будівництва СРСР та його профспілковий комітет
Справ: 1205; 1949—1981 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1479 Опис 1 : Справ: 1063; 1949—1979 рр.
Накази, розпорядження з основної діяльності. Протоколи виробничо-технічних нарад, засідань технічної ради, бюро з раціоналізації та винахідництва. Штатні розписи, кошториси адміністративно-управлінських витрат. Фінансові плани і звіти, акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Звіти з капітальних і будівельно-монтажних робіт; охорони праці та техніки безпеки; підготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Акти введення об'єктів в експлуатацію.
1949-1969 рр. 1970-1979 рр.
Ф.Р-1479 Опис 2 : Справ: 116; 1949—1965 рр.
Протоколи засідань, плани роботи, фінансові, статистичні звіти, штатні розписи, акти ревізій фінансово-господарської діяльності комітету профспілки. Колективні договори.
1949-1965 рр.
Ф.Р-1479 Опис 4-с : Справ: 26; 1966-1976, 1980, 1981, 1952-1955, 1960-1963 рр.
Накази начальника Київметробуду з основної діяльності. Номенклатура справ.
1966-1976, 1980, 1981, 1952-1955, 1960-1963 рр.
Фонд Опис