Фонди

Ф. Р-1558. Київський експериментальний завод дорожнього машинобудування «Дормаш» Головного управління комунального машинобудування Міністерства будівельного, дорожнього і комунального машинобудування УРСР
Справ: 508; 1958—1979 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1558 Опис 1 : Справ: 428; 1958—1979 рр.
Накази з основної діяльності. Річні плани і звіти: технічні, виробничі, з фінансово-господарської діяльності, випуску та собівартості продукції, роботи з кадрами, впровадження раціоналізаторських пропозицій і нової техніки у виробництво. Норми часу та розцінки на вироби заводу. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат.
1958-1979 рр.
Ф.Р-1558 Опис 2 : Справ: 80; 1958—1969 рр.
Протоколи звітно-виборних та загальних зборів, засідань комітету профспілки. Соціалістичні зобов'язання колективу заводу. Колективні угоди. Фінансові та статистичні звіти комітету профспілки.
1958-1969 рр.
Фонд Опис