Фонди

Ф.-1669: Окружна виборча комісія територіального виборчого округу № 223 з виборів Президента України по м. Києву 17 січня та 07 лютого 2010 року
Справ: 16; 2009-2010 рр.

Фонд Опис
Ф.-1669 Опис 1: Справ: 8; 2009-2010 рр.
Копія постанови ЦКВ про утворення ОВК ТВО. Протоколи засідань ОВК. Штатний розпис. Фінансовий звіт. Плани асигнувань, кошториси, акт перевірки.
2009-2010 рр.
Ф.-1669 Опис 2: Справ: 8; 2010 р.
Те саме.
2010 р.
Фонд Опис